Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu, przy optymalnej wilgotności, ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania założonych parametrów wytrzymałościowych.

Stabilizacja na miejscu (In Situ)
Stabilizacja na miejscu (In Situ)

[ ]

Stabilizacja w mieszarce stacjonarnej (In Place)
Stabilizacja w mieszarce stacjonarnej (In Place)

[ ]

Ulepszanie podłoża gruntowego
Ulepszanie podłoża gruntowego

[ ]