Grooving – Grinding

Rowkowanie nawierzchni bitumcznych i betonowych celem poprawy właściwości nawierzchni oraz odprowadzania wody.