Stabilizacja na miejscu (In Situ)

Zaletą stabilizacji na miejscu jest to, że pozwala ona na znaczne zmniejszenie kosztów transportu materiału mineralnego.