Stabilizacja w mieszarce stacjonarnej (In Place)

Metoda pozwala na dokładne i jednorodne wymieszanie mieszanki mineralnej, spoiwa hydraulicznego i wody w sposób ciągły i kontrolowany elektronicznie.