Recykling w mieszarce stacjonarnej (In Place)

Metoda pozwala na kontrolowane zagospodarowanie sfrezowanej starej nawierzchni bitumicznej i wymieszanie jej z materiałem doziarniającym oraz wodą, cementem i emulsją asfaltową w sposób ciągły i kontrolowany elektronicznie. Możliwości produkcyjne miksera osiągają do 200 ton/godz.